Product Details

WT04A2421D

Engine Timing Tool Set | for Ford, VAG, Mazda, Volvo

for checking and adjusting the engine timing 

suitable for the following models:

Audi 80, A1, A2, A3, S3, A4, A5, A6, TT, Q5

Seat Arosa, Ibiza, Cordoba, Leon, Toledo, Alhambra, Altea, Inca (99-04)

Skoda Fabia, Octavia, Superb

VW Lupo, Polo, Fox, Golf, Bora, Jetta, Golf Plus, Passat, Beetle, Touran, Sharan, Caddy, Caddy Maxi, Transporter, Golf VI Cabrio, Tiguan

Ford Galaxy

petrol engines:

1.2 TSI / 1.4 / 1.4 TSI / 1.6 16V / 1.2 9V-12V 3-Zyl., 1.4 / 1.6 FSi (camshaft timing chain), 1.8 / 1.8 16V / 1.8T / 2.0 16V / 2.0 FSI / TFSI (timing belt)

diesel engines:

1.2 / 1.4 / 1.9 / 2.0 TDI PD, 1.9 TDI 75-90-110, 1.9 SDI 75-90-110, 1.9 TDI 105-130-150, 2.0 TDI DPF 140-170, 2.5 TDI V6

engine codes:

ARC, ATN, AUS, AVY, AZD, AFH, BCA, AJV, AKQ, AUA, AUB,

AXP, AFH, AFN, AFK, AHW, AHU, APE, AQQ, AUS, AXP, AZD, BBY, BBZ,

BCB, ANY, AYZ, AMF, ATL, BAY, BHC, BMS, BNM, BNV, BWB, AJM, AMG,

ANU, ARL, ASZ, ATD, ATJ, AUY, AVB, AVF, AVQ, AWX, AXB, AXC, AXR, BEW,

BJB, BKC, BKE, BLS, BLT, BMT, BPX, BRB, BRM, BRR, BRS, BRU, BSU,

BSW, BTB, BUK, BVK, BXE, BXF, AZV, BDJ, BDK,BGW, BHW, BKD, BKP,

BLB, BMA, BMM, BMN, BMP, BMR, BNA, BPW, BRC, BRE, BRF, BRT, BUZ,

BVF,BVG,BVH,BWK,BTS,BMY,BLF, BWV, AZV, BKD, AWY, AZQ, AXU, BAG,

BKG, BLF, BLN, BLP, BFV, BKF, BNU, BVP, BVR, 1Z,CBZA, CBZC, CBZB,

CAXA, CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAYA, CAYB. CAYC, CBAA, CBAB, CBAC,

CBBA, CBBB, CBDA, CBDB, CBDC, CBEA, CEGA. AZV, BDJ, BHP, BKD, BLB,

BMA, BMM BMN, BMP, BMR, BNA, BPW, BRC, BRE, BRF, BRT, BSS, BUY, BUZ,

BVA, BVE, BVF, BVG, BVH, BWV, ACV, ACV, AFB, AGX, AHD, AHY, AHY, AJT, AJT,

AKE, ANJ, APA, AUF, AXG, AXG, AXL, AXL, AYC, AYC, AYM, AYY, BAU, BBE, BBF,

BCZ, BDG, BDH, BFC, BJJ, BJK, BJL, BJM

scope of delivery:

camshaft locking & adjusting tools, to be used as OEM 3458, T30094, T10016, T10074, T10074, MP1-1312, T10098, T20038, 3418, T10123, T10121, T10120, T10252, T10171, 2065-A, 21-105

crankshaft locking & adjusting tools, to be used as OEM 3242, T40069, T30052, T40026, T10414, T10100, T10340, T10341

injection pump locking & adjusting tools, to be used as OEM 3359, T20102, 2064, U20003

chain tensioner, tooth belt tensioner & drive belt tensioner tools, to be used as OEM 23-058, 310-084, T10008, 2065A, T10008, U40021, T10092, T40011, T10060, T10060A, T00115, T10264, T40098, 303-1054, T10115, T10092, T40011, T00115, T10264, T40098

chain tensioner / crankshaft sprocket holder, to be used as OEM 3366, T20018, T20044

crankshaft sprocket aligning tool, to be used as OEM 23-059, 310-085, T10050

lever / wrench for tensioning the tooth belt, to be used as OEM 3387, U30009A, 2587, MATRA V.159, 3387, T10020

locking bracket, to be used as OEM MP1-1312, T10098, T20038

support guides, to be used as OEM OEM 3369, T30092, 3411

TDC indicator, to be used as OEM T10170

dial test indicator, to be used as OEM VAS6079


45件套福特、VAG、马自达、沃尔沃发动机正时工具组

用于检查和调整发动机正时

适用于以下车型:

奥迪 80, A1, A2, A3, S3, A4, A5, A6, TT, Q5

Seat Arosa, Ibiza, Cordoba, Leon, Toledo, Alhambra, Altea, Inca (99-04)

斯柯达 Fabia, Octavia, Superb

大众 Lupo, Polo, 福克斯,高尔夫,宝来、捷达、高尔夫升级版、帕萨特、甲壳虫、途安,Sharan, Caddy, Caddy Maxi, Transporter, 高尔夫 VI 、Cabrio, Tiguan

福特 Galaxy

适用于汽油发动机型号:

1.2 TSI/1.4/1.4 TSI/1.6 16V/1.2 9V-12V 3-Zyl、1.4/1.6 FSi(凸轮轴正时链条)、1.8/1.8 16V/1.8T/2.0 16V/2.0 FSi/TFSI(正时皮带)

适用于柴油发动机型号:

1.2/1.4/1.9/2.0 TDI PD、1.9 TDI 75-90-110、1.9 SDI 75-90-110、1.9 TDI 105-130-150、2.0 TDI DPF 140-170、2.5 TDI V6

发动机代码:

ARC, ATN, AUS, AVY, AZD, AFH, BCA, AJV, AKQ, AUA, AUB,

AXP, AFH, AFN, AFK, AHW, AHU, APE, AQQ, AUS, AXP, AZD, BBY, BBZ,

BCB, ANY, AYZ, AMF, ATL, BAY, BHC, BMS, BNM, BNV, BWB, AJM, AMG,

ANU, ARL, ASZ, ATD, ATJ, AUY, AVB, AVF, AVQ, AWX, AXB, AXC, AXR, BEW,

BJB, BKC, BKE, BLS, BLT, BMT, BPX, BRB, BRM, BRR, BRS, BRU, BSU,

BSW, BTB, BUK, BVK, BXE, BXF, AZV, BDJ, BDK,BGW, BHW, BKD, BKP,

BLB, BMA, BMM, BMN, BMP, BMR, BNA, BPW, BRC, BRE, BRF, BRT, BUZ,

BVF,BVG,BVH,BWK,BTS,BMY,BLF, BWV, AZV, BKD, AWY, AZQ, AXU, BAG,

BKG, BLF, BLN, BLP, BFV, BKF, BNU, BVP, BVR, 1Z,CBZA, CBZC, CBZB,

CAXA, CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAYA, CAYB. CAYC, CBAA, CBAB, CBAC,

CBBA, CBBB, CBDA, CBDB, CBDC, CBEA, CEGA. AZV, BDJ, BHP, BKD, BLB,

BMA, BMM BMN, BMP, BMR, BNA, BPW, BRC, BRE, BRF, BRT, BSS, BUY, BUZ,

BVA, BVE, BVF, BVG, BVH, BWV, ACV, ACV, AFB, AGX, AHD, AHY, AHY, AJT, AJT,

AKE, ANJ, APA, AUF, AXG, AXG, AXL, AXL, AYC, AYC, AYM, AYY, BAU, BBE, BBF,

BCZ, BDG, BDH, BFC, BJJ, BJK, BJL, BJM

凸轮轴锁紧和调整工具,用于OEM 3458、T30094、T10016、T10074、T10074、MP1-1312、T10098、T20038、3418、T10123、T10121、T10120、T10252、T10171、2065-A、21-105

曲轴锁紧和调整工具,用于OEM 3242、T40069、T30052、T40026、T10414、T10100、T10340、T10341

喷油泵锁紧和调整工具,用作OEM 3359、T20102、2064、U20003

链条张紧器、齿带张紧器和传动带张紧器工具,用作OEM 23-058、310-084、T10008、2065A、T10008、U40021、T10092、T40011、T10060、T10060A、T00115、T10264、T40098、303-1054、T10115、T10092、T40011、T00115、T10264、T40098

链条张紧器/曲轴链轮保持架,用作OEM 3366、T20018、T20044

曲轴链轮对齐工具,将用作OEM 23-059、310-085、T10050

用于张紧齿带的杠杆/扳手,用于OEM 3387、U30009A、2587、MATRA V.159、3387、T10020

锁紧支架,用作OEM MP1-1312、T10098、T20038

支撑导轨,用作OEM 3369、T30092、3411

TDC指示器,用作OEM T10170

百分表,用作OEM VAS6079