Product Details

WT04A3092D

BMW Fuel Injector Remover and Installer Tool (N20 / N47 / N54 / N55 / N57 / N63)

* This tool is designed for removal and installation on BMW injector.

* BMW OEM no. reference: 130 270, 130 320, 130 180.

* Application: BMW N20 / N47 / N54 / N55 / N57 / N63 engine.

image.png

22件套奔驰宝马喷油嘴拆卸工具组 (N20 / N47 / N54 / N55 / N57 / N63)

* 用于宝马喷油嘴拆卸

* 宝马OEM编号 :130270,130320,130180.

* 应用:宝马N20 / N47 / N54 / N55 / N57 / N63发动机.